Przejdź do treści Przejdź do menu

Godziny otwarcia:

6:30-16:30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLA NR 30 W BIELSKU-BIAŁEJ

6:30-8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań. Rozmowy z rodzicami, dziećmi. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Podejmowanie prac o charakterze społeczno-użytecznym.
8:15-8:30 Zestaw zabaw porannych. Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do śniadania.
8:30-9:00 Śniadanie.
9:00-10:00 Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności, dostosowanych do możliwości dziecka - działanie zespołowe, z całą grupą.
10:00-10:15 Drugie śniadanie.
10:15-11:15 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności zabawowej, umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11:15-11:30 Przygotowanie do obiadu - kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
11:30-12:00 Obiad
12:00-13:20 Poobiedni odpoczynek na leżakach ( gr. maluchów). Słuchanie literatury czytanej przez nauczyciela, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze (gr. średniaków i starszaków).
13:20-13:30 Przygotowanie do podwieczorku - kształtowanie nawyków i czynności higienicznych.
13:30-13:45 Podwieczorek
13:45-16:30 Aktywność własna dzieci na sali i na powietrzu, realizacja pomysłów
i zainteresowań dzieci, propozycje zadań dodatkowych dla chętnych dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Organizowanie wycieczek i uroczystości przedszkolnych, zajęć profilaktycznych stymulujących indywidualny rozwój dziecka. Rozchodzenie się dzieci.