Przejdź do treści Przejdź do menu

 Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Program wychowania przedszkolnego "Drużyna Marzeń"  WSiP -  autor:  Jolanta Wasilewska .

W roku szkolnym 2022/20223pracujemy w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz kierunki realizacji  polityki oświatowej MEN.

W przedszkolu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

-religia - prowadzona w oparciu o Program nauczania religii w przedszkolu Nr AZ-0-01/20 w   grupie 4-5 latków oraz 5-6 latków 2 razy w tygodniu - w zajęciach tych biorą udział dzieci, których rodzice wyrazili chęć i zgodę w formie pisemnego oświadczenia ,

- gimnastyka korekcyjna - dla dzieci 6-letnich -zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu i biorą w nich udział dzieci  z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej oraz dzieci z prawidłową postawą w ramach profilaktyki

język angielski  - 2 razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.

Ponadto nauczycielki podejmują różne działania w oparciu o programy własne, przygotowują projekty, uczestniczą w różnych konkursach zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych.

 Organizujemy:

  • uroczystości przedszkolne
  • zajęcia otwarte dla rodziców
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • dogoterapia
  • festyny rodzinne
  • olimpiady sportowe
  • konkursy
  • bale
  • wycieczki

Dzieciom oferujemy całodzienne wyżywienie.

Zapewniamy zdrową, smaczną domową kuchnię.

Niestety w bieżącym roku szkolnym ze względu na rozbudowę przedszkola nie sporządzamy dzieciom posiłków, mamy Catering.