Przejdź do treści Przejdź do menu

Nasze przedszkole bierze udział w 13 edycji konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” ramach wieloletniej kampanii promocyjno-edukacyjnej          „Bielsko-Biała chroni klimat”.

Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat” 2022/2023


Tegoroczna nazwa konkursu brzmi : „Eko-wędrówki Dżulki”. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości na temat różnorodności biologicznej i potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta Bielska-Białej oraz propagowanie postaw proekologicznych w lokalnym środowisku oświatowym.

Konkurs został podzielony na 4 okresy, nawiązujące do pór roku. W każdym okresie należy wykonać minimum 1 zadanie ekologiczne w wybranej lokalizacji w Bielsku-Białej, którymi są:
• interaktywna wystawa "EkoEksperymentarium w Punkcie 11"
• ścieżki oraz obiekty ekologiczne powstałe w ramach projektu "Rewitalizacja miejskich
systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I i II”.

Realizacja poszczególnych zadań będzie na bieżąco ukazywana na stronie przedszkola. 

Kolejna działalność to " Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Edycja 2022/2023

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Inicjatywa ta wspiera rodziców i nauczycieli w przekazywaniu najmłodszym wiedzy na temat proekologicznych nawyków i życia w zgodzie z naturą.

Dzieci poznają tematy dotyczące klimatu i globalnego ocieplenia, świadomych zakupów, śladu węglowego oraz śladu wodnego. W ramach programu zaplanowano jeszcze więcej praktycznych zajęć, angażujących scenariuszy lekcyjnych oraz ćwiczeń dla dzieci w terenie. W każdym scenariuszu najmłodsi będą mieli za zadanie zrealizowanie jednej z czterech misji dotyczących różnych elementów okolicy – domu, szkoły, sklepu oraz terenów zielonych. Wszystko po to, aby mogli zrozumieć, z czego wynikają problemy klimatyczne i samodzielnie dochodziły do tego, jak je rozwiązać, przekładając działania na teren lokalny. Materiały edukacyjne, wśród których można znaleźć m.in. filmy, piosenki czy audiobooki, zostały przygotowane przez zespół ekspertów – metodyka, psychologa oraz partnera z zakresu ekologii.

  • Każda placówka, która bierze udział w programie, otrzymuje bezpłatny dostęp do pakietu merytorycznych materiałów edukacyjnych. Dla przedszkoli i szkół, które zapiszą się do aktualnej edycji, będą dostępne w listopadzie do pobrania ze strony internetowej przyjacielenatury.pl.
  • Po przeprowadzeniu zajęć placówka będzie miała prawo do posługiwania się specjalnym Certyfikatem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który będzie można pobrać po wypełnieniu internetowej ankiety podsumowującej. Ankieta zostanie udostępniona na stronie internetowej programu od listopada.
  • Rozpoczynająca się właśnie edycja programu realizowana jest w roku szkolnym 2022/2023 i potrwa do 23 czerwca 2023 roku.
  • Wszystkie informacje o programie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej przyjacielenatury.pl.

Wszystkie dzieci biorą  również udział w akcji edukacyjnej "Wirusoochrona"

WIRUSOOCHRONA

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny realizuje na terenie województwa śląskiego Akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Wirusoochrona”.  Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Zdajemy sobie sprawę, że zdrowie to największy skarb,  stąd udział naszego przedszkola w powyższej akcji.