Przejdź do treści Przejdź do menu

Nasze przedszkole zaprasza do udziału dzieci z bielskich przedszkoli w konkursie plastycznym . Niżej przedstawiamy regulamin:

Regulamin konkursu plastycznego

"Miś- przyjaciel każdego Przedszkolaka”

Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada bo właśnie w tym dniu została wymyślona ta niezwykła przytulanka. W tym roku przypada 120 rocznica powstania tej niezwykłej zabawki. Samo święto zostało ogłoszone dopiero w 2002r. Pluszowy Miś jest bardzo popularną zabawką oraz bohaterem wielu bajek oraz filmów animowanych. Aby godnie uczcić to święto zapraszamy do udziału w Naszym konkursie plastycznym, którego głównym bohaterem będzie właśnie pluszowy Miś.

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 30 w Bielsku-Białej.

Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczających do bielskich przedszkoli.

 1. Cel konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

 • Odkrywanie w sobie nowych talentów

 • Zachęcenie Rodziców i dzieci do podejmowania wspólnych działań

 • Promowanie Dnia Pluszowego Misia

 1. Tematem pracy są „Misie” jako nasi mali przyjaciele.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie wspólnie z Rodzicami przestrzennej pracy plastycznej przedstawiającej Misia.

 3. Pracę należy opatrzyć metryczką, zawierająca: Imię i nazwisko autora, wiek oraz numer przedszkola. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 1).

 4. Osoby składające pracę konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119. 04.05.20]-6, s. 1-88)- załącznik nr 1. Załącznik podpisany przez Rodzica lub Opiekuna prawnego Dziecka musi zostać załączony do pracy.

 5. Termin i warunki dostarczenia prac :

 • Jedno dziecko może dostarczyć do przedszkola jedną pracę.

 • Konkurs plastyczny trwa od 03.11.2022r. do 25.11.2022r. Prace złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 • Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: 3-4 latki oraz 5-6 latki

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30.11.2022r., przez powołane JURRY, które wyłoni zwycięzców .

 2. O odbiorze prac oraz dyplomów i nagród poinformujemy e-mailowo.

 3. Nagrody:

 • Lista wyróżnionych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedszkola nr 30

 • Zwycięzcy otrzymają ufundowane przez Organizatora nagrody rzeczowe.

 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Koordynator Konkursu:

Nauczycielka : mgr Marcelina Dziuba

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!!