Przejdź do treści Przejdź do menu

Solidarni z Ukrainą

W okresie od 21 marca do 1 kwietnia w naszym Przedszkolu odbyła się zbiórka darów dla potrzebujących Rodzin przyjeżdżających do naszego kraju z Ukrainy. Dzięki Państwa hojności i ofiarności udało się zebrać wiele środków czystości, żywności oraz przyborów szkolnych. Wszystkie zgromadzone dary zostały przewiezione do Akademii Techniczno - Humanistycznej, która zgodnie z potrzebami, rozdysponowuje je do najbardziej potrzebujących.

 Chcąc dodać otuchy i jeszcze bardziej pokazać nasze poczucie solidarności, do paczek dołączone zostały laurki wykonane przez Starszaków w czasie zajęć oraz w domu.

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie i okazane serce!

Zbiórka zużytych baterii

XXII edycja "Góra Grosza"

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Korzyści z uczestnictwa w Akcji Góra Grosza:

• Efekt wychowawczy – uświadomienie dzieciom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

• Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.

• Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.