Przejdź do treści Przejdź do menu

Dyżur wakacyjny

  • 14-01-2022 14:30

Szanowni  Rodzice!!!

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 ze zm.) przedstawiam w załączeniu  Zarządzenie Nr ON.0050.2370.2021.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko–Biała na rok szkolny 2021/2022 w okresie lipca i sierpnia 2022 r.

W związku z  tym informuję, że nasze przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu,  w sierpniu będzie nieczynne. Przerwa wakacyjna związana jest z potrzebą przeprowadzania prac remontowych,  jak i  również prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz nadal obowiązującymi  wytycznymi sanitarnymi informuję, że pod opiekę powinny trafić tylko te dzieci, którym Rodzice nie są w stanie jej zapewnić. Sytuacja epidemiologiczna nadal wyklucza przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami. Dlatego też ze względu na bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli oraz pracowników przedszkoli,  również w tym roku szkolnym przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Bardzo proszę o zrozumienie i zastanowienie się nad sposobem zapewnienia opieki dla swoich dzieci w trakcie jednego miesiąca ( tego w którym przedszkole będzie nieczynne).

Krystyna Stanclik - dyrektor

 Zarządzenie w sprawie dyżuru wakacyjnego